logo mediatio

Mediatio

Patients

Vanuit onze ombudsdienst, verbonden aan het Brussels Platform voor Geestelijke Gezondheid, werken wij aan de bevordering van communicatie in de zorgrelatie tussen zorgverstrekker en patiënt.

Illustration hopital patients
institutions

Voor welke voorzieningen zijn wij bevoegd?

Elk ziekenhuis is verplicht een ombudsdienst te hebben. Ziehier de lijst van de ombudsdiensten in de Belgische ziekenhuizen.

photo de groupe médiateur.ices
scale

De wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt erkent een reeks rechten voor elke persoon die zorg ontvangt van een gezondheidswerker.

droits du patient